მთავარი ჩვენს შესახებ მომხმარებელთა საყურადღებოდ სასარგებლო ბმულები კონტაქტი
ნიმუშების მიღების წესებიგამოცდის ოქმების გაცემასამუშაო საათებისხვადასხვა
    
 
 
  საანალიზო ნიმუშის ლაბორატორიაში მომწოდებელია:   უშუალოდ ანალიზის დამკვეთი (ან მისი რწმუნებული პირი) ან ლაბორატორიის ექსტერნი თანამშრომელი (კახეთის რეგიონიდან.)
       
  ნიმუშს თან უნდა ახლდეს:   ნიმუშის აღების აქტი,
დამკვეთის მიერ წინასწარ შევსებული, რომლის საფუძველზეც ფორმდება და ორმხრივი ხელმოწერით დასტურდება ე.წ. "განაცხადი ანალიზზე".
       
  რამდენი ნიმუში უნდა ჩავაბაროთ?   საანალიზო ნიმუშის რაოდენობა დამოკიდებულია ნიმუშის სახეობაზე და სასურველი გამოცდის ოქმის ტიპზე. მაგალითად:
       
     
  ნიმუშის სახეობა   გამოცდის ოქმის ტიპი   ნიმუშის (ტარის) რაოდენობა

 

1

 

სუფრის ღვინოები და სხვა ალკოჰოლური სასმელები

 

 

საექსპორტო სერტიფიკატი

(ნებისმიერი ტიპის)

  3 ცალი დალუქული სტანდარტული 0,75 ლ–იანი ჭურჭელი
(2 ცალი საანალიზოდ, 1 ცალი – შესანახად*)
           

 

2

 

ადგილწარმოშობის ღვინოები

 

საექსპორტო სერტიფიკატი

(ნებისმიერი ტიპის)

 

5 ცალი დალუქული სტანდარტული 0,75 ლ–იანი ჭურჭელი 

(2 ცალი საანალიზოდ, 2 ცალი – სადეგუსტაციოდ, 1 ცალი – შესანახად*)

           

 

3

 

სხვადასხვა სახის ალკოჰოლური სასმელი

 

 

არასტანდარტული (ინდივიდუალური მოთხოვნა)

 

უნდა დადგინდეს ნიმუშისა და ანალიზების სახეობის მიხედვით.
საკონსულტაციოდ

დაგვიკავშირდით!

           
  * როგორც წესი, ლაბორატორიაში თოთოეული ნიმუშისათვის აუცილებლად უნდა არსებობდეს მისი "პარალელური" ნიმუში, რომელსაც ენიჭება ზუსტად იგივე ბარკოდიანი ეტიკეტი და ინახება სარდაფის სპეციალურ სათავსოში 18 თვის განმავლობაში. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, ნიმუში უბრუნდება დამკვეთს.
 
სიახლეები
 
 
ასასასა

ასასასას

 
 
Created By Intellcomgroup