მთავარი ჩვენს შესახებ მომხმარებელთა საყურადღებოდ სასარგებლო ბმულები კონტაქტი
მოკლე ისტორიახარისხის სისტემაანალიზების ნუსხასაქმიანობა / მომსახურებათანამშრომლებიფოტოგალერეა
    
 
 
2003 წ. - გერმანული ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის GTZ-ის დახმარებით შეიქმნა ღვინის ხარისხის ჩამოყალიბების ქართულ-გერმანულ ერთობლივი პროექტი, სადაც ქართულ მხარეს წარმოადგენდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ხოლო გერმანულს - აგრობიზნესისის საკონსულტაციო ფირმა: AFC International GmbH, IAK Leipzig.
პროექტის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენდა ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის პროდუქტების მაკონტროლებელი ლაბორატორიის შექმნა და მევენახეთა და ღვინის მწარმოებელთა ტექნიკური მხარდაჭერის მოპოვება. ამასთან დაკავშირებით, შეიქმნა “ღვინის ხარისხის სისტემის განვითარების ხელშემწყობი ფონდი”, რომელიც ხელმძღვანელობს აღნიშნულ ლაბორატორიას.
 
2004 წ. - “ღვინის ლაბორატორიის” დაარსება. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ლაბორატორიის პერსონალის სპეციალური ტრენინგი.
 
2006 წ. - ლაბორატორიამ მიიღო ოფიციალური სტატუსი: საქართველოში ღვინის ხარისხის სისტემის ჩამოყალიბებისა და განვითარების ხელშემწყობი ფონდის შ.პ.ს. “ღვინის ლაბორატორია“.
გაიარა აკრედიტაცია საკ1.2:2006 და სსტ ენ 45001:2000-ის მიხედვით საქართველოს აკრედიტაციის  ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრში.
ლაბორატორია დასახელებულია ევროკავშირის მიერ აღიარებული ორგანიზაციებისა და ლაბორატორიების  ნუსხაში.
(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/06_en.pdf).
 
2012 წ. - ლაბორატორია აკრედიტირებულია საერთაშორისო სტანდარტის - ისო/იეკ 17025:2010–ის შესაბამისად, აშშ-ს ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტის (ANSI/ACLASS) მიერ  USAID/EPI-ის პროექტის ფარგლებში.
 
სიახლეები
 
 
ასასასა

ასასასას

 
 
Created By Intellcomgroup